Bölge desteklenmiyor

Brave ödüllerini almak için unphold cüzdanı bağlıyorum, bu hatayı alıyorum

Please read everything in that link. You will have to use translation software if you don’t know English, but it will explain everything.

The summary is that currently Turkey is not supported. Many countries around the world right now are being stopped by Brave from linking to Gemini or Uphold. They are working to resolve some issues and hope to restore everything within the next couple months. Yet they also advised some places may take much longer.

Lütfen bu linkteki her şeyi okuyun. İngilizce bilmiyorsanız çeviri yazılımı kullanmanız gerekecek, ancak her şeyi açıklayacaktır.

Özet olarak şu anda Türkiye desteklenmiyor. Şu anda dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkenin Gemini veya Uphold’a bağlanması Brave tarafından durduruluyor. Bazı sorunları çözmek için çalışıyorlar ve önümüzdeki birkaç ay içinde her şeyi eski haline getirmeyi umuyorlar. Yine de bazı yerlerin çok daha uzun sürebileceğini de bildirdiler.

1 Like

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.