1 yıılık kullanıcı olmak üzereyim ama bir bat bile alamadım

Ne zaman brave kazandınız dediğinde ooops bir hata oluştu. Lütfen daha sonra deneyin diye bir yazı çıkıyor karşıma. Ödüll vermiyecekseniz neden ben reklamlara tıklıyorum. Lütfen biri bana yardımcı olabilir mi ?

Yalnızca İngilizce konuşan ve çevirmen kullanan. yardım etmeye çalışacağım.
English speaker only and using a translator. I will try to help.

Desteklenen bir ülkede misiniz?
Are you in a supported country?

Lütfen aşağıdaki bilgileri girin
Please enter the information below

Görüntülenen mesaj İngilizce olarak ne diyor?
What does the message displayed say in English?

Adres çubuğuna brave://version yazın, ardından ilk üç satırı kopyalayıp gönderiye yapıştırın
Enter brave://version in address bar then copy and paste the first three lines into post

Tarayıcı cüzdanınız şu anda doğrulanmış mı? (Evet Hayır)
Is your browser wallet currently verified? (Yes No)

Cüzdanınızı hangi tarihte doğruladınız?
What date did you verify your wallet?

Geçmişte başarılı bir şekilde ödeme aldınız mı?
Have you been successfully paid in the past?

VPN kullanıyor musunuz? (Evet Hayır)
Are you using a VPN? (Yes No)

Desteklenen bir bölgede misiniz (desteklenen bölgelerin listesi için buraya bakın)?
Are you in a supported region (see here for a list of supported regions)?

Cihazınız SafteyNet denetiminden geçiyor mu (yalnızca Android)?
Does your device pass SafteyNet inspection (Android only)?

Uphold’a bağlı tüm cihazlarınızda Otomatik Katkıyı manuel olarak kapattınız mı?
Have you manually turned off Auto Contribution on all your Uphold connected devices?

1.36.112 Chromium: 99.0.4844.51 (Resmi Derleme) (64 bit)

Is your browser wallet currently verified?
No
Have you been successfully paid in the past?
No
Are you using a VPN?
No

Are you in a supported region (see here for a list of supported regions)
Yes
Does your device pass SafteyNet inspection (Android only)?

No

Have you manually turned off Auto Contribution on all your Uphold connected devices?

Yes

Ne yazık ki, cihazınız bir Android telefonsa ve SafetyNet kontrolünden geçmiyorsa, Brave Rewards cüzdanınızı doğrulayamazsınız.

Unfortunately, if your device is an Android phone and it is not passing the SafetyNet check you will not be able to verify your Brave Rewards wallet.

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.