Bat eksilmesi 1.080'de sabit kaldı çözümü nedir ayrıca reklam geliyor ama artmıyor. Bat decrease remained constant in 1080

Merhaba ben yaklaşık 22 gündür bu tarayııcyı kullanıyor ve reklam alıyordum. Her şey normaldi ta ki bat birikimin 1.080 olana kadar. O andan itibaren bat gelen reklamlara tıklıyorum ve bat tokenlerim artıyor misal 1.145’e çıkıyor ama bir süre sonra tekrar 1.080 rakamına iniyor sebebi ve çözümü nedir?

Hello, I’ve been using this browser for about 22 days and getting ads. Everything was normal until your bat accumulation was 1,080. From that moment on, I click on the ads coming from bat and my bat tokens increase, for example, it goes up to 1.145, but after a while it goes down to 1.080 again, what is the reason and solution?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.