Uphold chặn người Vietnam vào ví Uphold

Tôi thấy quản cáo là dùng Brave trong 90 ngày là sẽ có 50 Bat và tôi đã chạy trong vòng 4 tháng.

Tôi đăng nhập vào Uphold thì không được. Email cho Uphold thì họ nói đã chặn Ip Vietnam mà không có lấy 1 email thông báo, trong khi đó tôi đã KYC Uphold từ tháng 2 và tháng trước vẫn đăng ký tham gia sự kiện MasterCard của Uphold.

Bạn trả BAT cho tôi qua Uphold, nhưng tôi không thể nhận tiền từ ví Uphold, vui lòng xem xét các đối tác mới như Trust, Mew, Metamask, … Nếu các bạn cần phí gas, hãy trừ trực tiếp vào BAT.

Tôi thấy là bạn trả cho BAT tôi mỗi tháng, nhưng Uphold giữ hết 3 tháng của tôi. Hiện tại số BAT trong Uphold của tôi không nhiều, nhưng vấn đề là BAT của toàn bộ thành viên ở VietNam mà bạn trả trong tháng trước đều bị Uphold chiếm lấy, ngay cả hồ sơ KYC.

Các bạn vui lòng xem xét ví nhanh vì hiện tại tôi sắp nhận Bat của tháng mới. Nếu tháng này bạn trả tiếp cho tôi thông qua Uphold thì bạn sẽ mất thành viên ở VN.

nghĩ đi ông ơi, uphold cấm VN rồi chuẩn bị xóa hết tài khoản

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.