Android hiç bir reklam almıyorum

2 haftadır hiç reklam gelmiyor 5 arkadaşım aynı şekilde problem nedir türkiye için reklamlar mı kaldırıldı

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.