Artık reklam görmüyorum 3 ay oldu

3 aydır hiç bir cihazım hepsi onaylı olmasına rağmen çevremdeki arkadaşlarım dahil hiç reklam almıyoruz

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.