Reklam yok bildirim gelmiyor

@Aa-ron @sampson yardım Türkiye den 2 haftadır reklam bildirimi almıyoruz bu konuda benim ile aynı fikirde çok arkadaşım var sorun nedir neden reklam bildirimi alamıyoruz kazanç kayboldu

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.