Hiç reklam almıyorum 2 aydır

2 aydır hiç reklam görmedim aynı problemi defalarca ilettim ama hiç bir ilgili yok ve çözüm de yok

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.