I refresh page but I cant earn bat background photo Nowember

Ads name BYBIT 1.31.88 Chromium: 95.0.4638.69 (Resmi Derleme) (64 bit) Sürümü
](https://brave.com/latest/) Region TURKEY

Saattelik/günlük reklam siniri var arkaplan resimleri ve diger reklamlar icin. Reklam geliyor ama bat gelmiyor limiti gectiysen.

yokya sıfırlandı dün 12 de 7 gün var ulaşmasına rewardın her zaman sıfırlandıktan sonra bat almaya devam ediyordum bugün olmadı.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.