Brave beta 0.010 bat veriyor bir reklam icin daha önce 0.05 bat sonra 0.025 şimdi 0.010

Neden reklam goremiyorum ve gordugum reklam bedeli neden 0.010 a kadar azaldı