Brave browser de kalan tokenlerim

Slm benim tokenlerim 2 ,3 aydır brave browser de kalıyor.yeni hesap acanlarda tokenler yatıyorılıyor bende hesapta kalıyor diğer aya aktarılıyor böyle düzensizlik olmaz lütfen gereği yapılsın tokenlerim yatırılsın eski kullanıcıyız diye böyle de olmaz

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.