Alınmayan ödemeler!

Arkadaşlar henüz kimse 7 ocakta almamız gereken ödülleri alamadı mı?

Payments are still processing. Thank you for your patience. You can view the payout progress at the top of the Community page:

Türkçe biliyor musun?

7 Oca 2022 Cum 22:19 tarihinde Mattches via Brave Community <brave@discoursemail.com> şunu yazdı:

Ödemeler hala işleniyor. Sabrınız için teşekkürler. Ödeme ilerlemesini Topluluk sayfasının üst kısmında görüntüleyebilirsiniz.

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.