Çok acil yardım

Bugün 7 ocak 2022 ödül almam gerekliydi ve aralıkta biriktirdiğüm ödülleri alamıyorum kayıp. Neden?

Bugün dagitilmaya basliyor. Birkac gün sürüyor.

  • Verified Uphold wallets: :yellow_circle: Payments Pending.
  • Verified Gemini wallets: :yellow_circle: Payments Pending.
  • Unverified wallets: :yellow_circle: Claims Pending.

En üstteki " Brave Ads Payout status:" takip edebilirsiniz.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.