Yatmayan ödül 20 BAT kayıp

24 saat geçmesine rağmen halen bat yatmadı 20 bat kayıp

See May 5th Ads Reward Claim Errors for explanation

Bugün 2.5 bat kayıp oldu tahmini ödüllerimden

Daha önce kaybolan ödüllerim geri gelmedi

burada görünen ödüllerim hesabıma geçmedi şubat mart nisan

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.