Türkiyede neden BAT alamıyoruz? Brave Ödülleri

Neden Türkiye de brave ödülleri olarak bat Token alamıyoruz. Bizde kullanıyor ve bu uygulamaya destek veriyoruz, 1 senedir kullanıyorum. Geriye dönük ödeme talep ediyorum.

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.