Не отримав винагороду за попередній місяць

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, за останній місяць мені повинні були нарахуватися бонуси за користування, але нічого не нарахувалося, хотя в блоці
Винагороди Brave писалось, що певна сума (не пам’ятаю яка) буде нарахована.


Версія 1.50.118 Chromium: 112.0.5615.87 (Офіційне складання) (64-розрядна версія)

Are you connected to Uphold /Gemini?
If not, then that’s the issue. You aren’t eligible to earn rewards according to new changes.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.