Ошибка: недоступно в этом регионе Не удалось подтвердить профиль Brave Наград. В настоящее время проверка недоступна для вашего региона

Я з України. Акк. верефікован. В чому проблема?

Ви отримуєте помилку регіон не підтримується?

In ENGLISH →
Are you getting a region unsupported error ?

Весь ваш регіон обмежений під час війни між Росією та Україною. Врешті-решт його повернуть, але я не знаю, коли Brave та Uphold зроблять його доступним.

1 Like

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.