Bat tokenerin yatırılması

Brave brovser her ay yeni bir sıkıntı çıkartıyor bu ayda kazanılan tokenlerin yarısını çekmiş yarısını bırakmış ben bu ay kazanılan tokenlerin hepsinin Uphold hesabıma aktarılmasını talep ediyorum yetkililerden sorunun çözülmesini arz ederim

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.