Prečo sa mi nepripisujú odmeny?

Neviem prečo,ale vôbec mi nechodia odmeny. Viete mi niekto pomôcť ?

@Matus11 to by vám mohlo pomoci. Je to docela podrobné.

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.