Web tarayıcı olarak indirdiğimde internet bağlantı hatası veriyor

Bilgisayarım için web tarayıcı olarak indirdiğimde kurulum sırasında internet bağlantı hatası veriyor ve kuramıyorum

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.