Şubat ayı içinde hak kazandığım bat'ların sadece bir kısmı ödeme için işleme alındı. Neden hepsi işleme alınmadı?

Şubat ayı içinde hak kazandığım bat’ların sadece bir kısmı ödeme için işleme alındı. Neden hepsi işleme alınmadı?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.