Reklam İzlemememe Rağmen Bat Gelmiyor

Merhablar reklamlara tıklamama rağmen bat tokenim 0.210 token de kaldı daha da yükselmiyor 3 gündür böyle acaba antivürs programı kullanıyorum diye mi

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.