Nagrody za 30 dni używania

Text in polish. Używam tej przeglądarki ponad 30 dni. Pobrałem z linku, z którego po 30 dniach miałem otrzymać 20PLN. Używałem codziennie, miałem ustawioną jako domyślną. Połączyłem z my psc przy instalacji.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.