Mã thông báo không xuất hiện trên thiết bị của tôi

tôi sử dụng trình duyệt nhiều ngày nhưng chỉ nhận được duy nhất một mã thông báo . xin hỗ trợ

1 Like