İngilizce Bilmeyen Türk kullanıcılar Buraya

ingilizce Bilmediğinizden dolayı yardım almaktan çekiniyorsanız , bu başlık altına sorunlarınızı yazın , yardımcı olmaya çalışalım.

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.