Hesab askıya alınması

Hesabım kaç gündür askıya alınmış nedenini bilmiyorum lütfen bu sorunun bır an önce çözülmesini istiyoruz.

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.