Cüzdan doğrulama sorunu

Sağ üstteki üçgene basıyorum cüzdanı doğrula diyorum doğrulamak için 25 Bat gerekli diyor. Ancak bugün yatırılması gereken bat tokenlar beklemedeki tahmini ödüller kısmında yardımcı olabilecek var mı

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.