Brave onaylı yayıncı problemi

Brave onaylı yayıncı olmama rağmen beni yayıncı olarak göstermiyor fakat sistem kendisini tanıyor

@Erdal,
Bu, şu anda üzerinde çalışılan iOS’ta bilinen bir sorundur. Sabrınız için teşekkürler.

1 Like

Samsung tab4 problem android

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.