Brave Ödüllerini alamıyorum

Ödülleri talep et dediğimde hata oluşturuyor ve ödüllerimi alamıyorum.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.