Brave blokkeert na update

brave blokkeert na update, moet computer afsluiten om te stoppen . Kan niks meer. Kan ik terug naar de vorige update?

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.