Brave bat token not coming

3 aydir uygulamayı kullanıyorum 3 ayrı cihazda bat tokenlerim yatmadı hiç destek alamıyorum lütfen destek olurmusunuz niye yatmıyor bunlar hesabima?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.