Brak nagród BAT?

Gdzie mozna utworzyć zgłoszenie jeśli nie otrzymało się nagród w postaci tokenów BAT ? Jest informacja iż otrzymałem dziś tokeny jednak nie trafiły one na portfel.

Are you connected to Uphold / Gemini ?
If not, you won’t receive BAT further.
If you are connected though, raise a ticket at

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.