Bahşiş açık mı olcak

Arkadaşlar bu kısım kapalımı olmalı açıkmı

Bahsis vermeyecekseniz kapali olcak.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.