Ağustos ödülleri geldi diyor ama ödül gelmedi


Ağustos ödülleri, yaklaşık 6 bat gelmedi.
Note: Görseldeki 0.75 bat temmuz ayınınkidir.

1 Like

bu ay benimde aynı gözüküyor. ödüller geldi yazıyor ama token bakiyesi 0. destek talebi oluşturdum her hangi bir gelişme olursa yazarım buraya.

Benimde aynı ne zaman düzelir ki

Şimdi geldi siz de bi kontrol edin

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.